Integritetspolicy / Cookiepolicy

A. Introduktion

 1. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
 2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Insamling av personlig information

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 4. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 5. att skicka kommunikation till dig som rör vad som händer i Boden, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 6. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 7. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 8. annan användning.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

D. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien. Detta på grund av tredjepartssystem som används för dataanalys, så som Google.

E. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt E beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt E, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  – i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  – om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  – för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)

F. Din personliga informationssäkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

G. Ändringar

 1. Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

H. Dina rättigheter

 1. Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
  – tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet, så som att identifiera dig med mobilt bank-ID, för detta ändamål.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du att uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål genom att godkänna cookies.

I. Tredje parts hemsidor

 1. Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

J. Kakor

 1. Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

  Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:
  – vi använder Google Analytics, Google Tag Manager, LinkedIn, Twitter, Facebook och Google ads på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan. De spårar användare när de bläddrar på hemsidan och förbättrar hemsidans användbarhet. De hjälper oss att analysera användningen av hemsidan. Mäter målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare för att sprida information om vad som händer i Boden.

  De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  – i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
  – i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
  – i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

  Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

  Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
  – i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835);
  – i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
  – i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

  Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.