Om vår verksamhet

H2 Green steel logo

Information från H2 Green Steel

Ståltillverkning ligger bakom 25 procent av den europeiska industrins koldioxidutsläpp. Totalt släpper den ut mer koldioxid än vad de nordiska länderna gör tillsammans, eller mer än alla flyg som lyfter från Europa. För att vi ska klara de svenska och europeiska klimatmålen är det nödvändigt att ställa om stålindustrin, och ny teknologi gör det möjligt.

Därför bygger vi på H2 Green Steel en fullt integrerad, digitaliserad och hållbar produktionsanläggning av grönt stål och grön vätgas i Boden. Med hjälp av grön vätgas i ståltillverkningsprocessen kan vi eliminera upp till 95 procent av koldioxidutsläppen jämfört med traditionellt tillverkat stål. Fabriken kommer ha en produktionskapacitet på 5 miljoner ton högkvalitativt grönt stål med ca 2000 anställda till år 2030.

Varför Norra Svartbyn?

Norrbotten erbjuder unika förutsättningar för grön stålproduktion och vi har valt att förlägga vår produktion i Boden och Norra Svartbyn av flera skäl. Här finns en god tillgång till förnyelsebar energi till konkurrenskraftiga priser, tillgång till högkvalitativ järnmalm och närhet till viktig infrastruktur som Malmbanan och hamnen i Luleå. Tillsammans med den expertis som finns i regionen, skapar det en idealisk miljö för vår verksamhet.

Varför Norra Svartbyn?

Norrbotten erbjuder unika förutsättningar för grön stålproduktion och vi har valt att förlägga vår produktion i Boden och Norra Svartbyn av flera skäl. Här finns en god tillgång till förnyelsebar energi till konkurrenskraftiga priser, tillgång till högkvalitativ järnmalm och närhet till viktig infrastruktur som Malmbanan och hamnen i Luleå. Tillsammans med den expertis som finns i regionen, skapar det en idealisk miljö för vår verksamhet.

Spela video om VD H2 Green Steel

Fler funderingar?

Har du fler funderingar om H2 Green Steels verksamhet så kan du läsa vanliga frågor och svar.

Anmäl dig till Bodenxt nyhetsbrev